19th Ave New York, NY 95822, USA
Management 3.0

Bij het denken aan management stijl komt het bouwen van een modern vliegtuig me in gedachten: Meer dan 100 jaar geleden, lukte het 2 broers om een – voor die tijd – het meest moderne vliegtuig te bedenken. 

Als we dit brengen naar vandaag.  Geloof je dat 2 personen vandaag in staat zijn om een – voor onze tijd – meest moderne vliegtuig te bedenken?  Gelet op aerodynamica, elektronica maar ook design en comfort.

Neen !

Nu, hoe de meeste organisaties met deze complexiteit omgaan, is door een structuur van afdelingen met focus op een bepaald kennis domein, met managers die vaak beter dan hun medewerkers weten wat en hoe, en dus beslissen.

Echter de complexiteit van systemen neemt alleen maar toe, wat maakt dat organisaties verder moeten evolueren. Kennis zit niet bij 1 persoon. Kennis komt vanuit een groep van personen die gemotiveerd zijn om de beste oplossing te leveren.

Management 3.0 is de mindset die van organisaties gemeenschappen maken waar groepen van mensen samen komen om waarde te leveren.

1 Management 1.0 is de typische command-and-control aanpak waarbij het management ‘denkt’ en medewerkers uitvoeren. 

2In Management 2.0 is de medewerkers een belangrijk onderdeel van de organisatie. Doch blijft de organisatie vasthouden aan een hierarchisch model.

3Met Management 3.0 vormen organisaties zich om naar gemeenschappen waar mensen samenkomen om waarde te leveren, in gedeelde verantwoordelijkheid.

The job of management is not to select the best ideas; it is to create a great system that allows for the best ideas to emerge. - Jurgen Appelo

Management 3.0 brengt organisaties naar een nieuwe manier van werken.  Teams nemen verantwoordelijkheid voor hun service delivery.  De manager begeleid en faciliteert om de kennis uit de groep te halen.   Hierbij werken teams om zichzelf en de organisatie te verbeteren.

Management 3.0 is een deel van de puzzel.  Enkel focus op management zal niet werken.  Wel wanneer dit in combinatie met team uitbouw gebeurt.  Hierbij komen psychologische veiligheid,  service delivery en team dynamiek naar voor als belangrijkste pijlers waar we op werken.

Wat wij doen

Met InnoDaptive heeft u een partner in het brengen van een innoverende en adaptieve organisatie cultuur.

› Wij werken met management teams om de management 3.0 mindset eigen te maken en deel te laten worden van de organisatie cultuur.
› Wij werken met teams om service delivery eigenaarschap bij hun te leggen door het inrichten van processen die leiden tot continue doen, leren en verbeteren.

Onze ervaring
Retailer in Vlaams-Brabant

Met een IT afdeling zijn we aan de slag gegaan om de Scrum werking van de teams te optimaliseren alsook voor connectie te zorgen met de rest van de organisatie die (nog niet) de omslag naar management 3.0 aan het maken waren.  Door onze aanpak hebben teams eigenaarschap van hun service delivery genomen, was er een sterkte team cultuur en hadden we een vlakkere organisatie bekomen.

Distributeur in Chemische sector in Antwerpen

Deze klant is software op maat aan het bouwen om in hun magazijnen te gebruiken.  We hebben een leiderschapspositie ingevuld met als doel:  zorgen dat de teams eigenaarschap nemen van hun projecten en instaan voor het plannen, bouwen en beheren van hun software. Waar de teams voorheen sterk gestuurd werden door leidinggevenden, hebben we dit omgedraaid en de teams begeleid in de adoptie van Agile denken.  Als ad iterim manager gaven we leiding aan de cultuur verandering zowel naar leidinggevenden als naar de teams.  Finaal hebben de de organisatie verandering bekomen die we voor ogen hadden : teams nemen eigenaarschap, managers  nemen een coachende en faciliterende rol op en managen teams in plaats van individuen.

Meer weten ?
Contacteer ons