19th Ave New York, NY 95822, USA
Scrum .. Ook buiten IT!

Scrum, sprinten, agile, … doet je waarschijnlijk denken aan een manier van werken dat enkel binnen IT wordt toegepast.     Niet dus!   Alhoewel de complexiteit van werk binnen IT zich uitermate leent om Scrum toe te passen, is Scrum ook buiten IT toepasbaar.

Vast heb je al wel eens met een aannemer gewerkt?   Eén van de eerste zaken die de ploeg te samen doet op een site is de ochtendbriefing : hoe vliegen we vandaag aan, rekening houden met de waarde die men wil leveren (contract) alsook de situatie op dat moment (bv weersomstandigheden).   Soms ben je er als klant even bij om toelichting te geven (pas op, daar loopt een leiding 😉).   Doorheen de dag wordt het geplande werk uitgevoerd en bij nieuwe omstandigheden kort afgestemd.   Op het einde van de dag is er een review, kom je als klant even kijken en stem je af wat er de dag nadien te gebeuren staat.     Scrum avant la lettre !

Dus ook in andere sectoren dan IT kan scrum worden toegepast! (en hebben we met InnoDaptive al succesvol gedaan)

Waar gaat Scrum over?

Het scrum framework beschrijft een repetitief process dat door teams gehanteerd kan worden om waarde te leveren aan het einde van een iteratie.  Door het geleverde werk af te stemmen met gebruikers, komt het team te weten wat de focus voor de volgende iteratie is.   Door bovendien op het einde van elke iteratie even stil te staan bij wat er afgelopen periode gebeurd is en hier uit te leren, werkt het team aan een continue verbetering van zichzelf (en van de organisatie).

Scrum was originally formalized for software development projects, but it works well for any complex, innovative scope of work.

Scrum is een manier van werken waarbij zelf-organisatie van een team een uitgangspunt is en in die zin uitermate geschikt in combinatie met de management 3.0 stijl van leidinggevenden. 

Met Scrum krijgen teams handvaten over hoe werk in te schatten en te plannen.  En vooral te leren uit wat er in praktijk van hun planning en schatting geworden is, zodat dit in de volgende iteratie meegepakt kan worden.

Al doende werkt het team aan een continue verbetering van zichzelf (en van de organisatie),  neemt het team eigenaarschap en vooral, het team toont betrokkenheid met de klant en wat echt waarde levert.

Wat wij doen

Met InnoDaptive heeft u een partner in het brengen van een innoverende en adaptieve organisatie cultuur.

› Wij werken met management teams om de management 3.0 mindset eigen te maken en deel te laten worden van de organisatie cultuur.
› Wij werken met teams om service delivery eigenaarschap bij hun te leggen door het inrichten van processen die leiden tot continue doen, leren en verbeteren.

Onze ervaring
Retailer in Vlaams-Brabant

Met een IT afdeling zijn we aan de slag gegaan om de Scrum werking van de teams te optimaliseren alsook voor connectie te zorgen met de rest van de organisatie die (nog niet) de omslag naar management 3.0 aan het maken waren.  Door onze aanpak hebben teams eigenaarschap van hun service delivery genomen, was er een sterkte team cultuur en hadden we een vlakkere organisatie bekomen.

Distributeur in Chemische sector in Antwerpen

Deze klant is software op maat aan het bouwen om in hun magazijnen te gebruiken.  We hebben een leiderschapspositie ingevuld met als doel:  zorgen dat de teams eigenaarschap nemen van hun projecten en instaan voor het plannen, bouwen en beheren van hun software. Waar de teams voorheen sterk gestuurd werden door leidinggevenden, hebben we dit omgedraaid en de teams begeleid in de adoptie van Agile denken.  Als ad iterim manager gaven we leiding aan de cultuur verandering zowel naar leidinggevenden als naar de teams.  Finaal hebben de de organisatie verandering bekomen die we voor ogen hadden : teams nemen eigenaarschap, managers  nemen een coachende en faciliterende rol op en managen teams in plaats van individuen.

Meer weten ?
Contacteer ons