19th Ave New York, NY 95822, USA

Meer team eigenaarschap! Maar hoe?

Maak kennis met
InnoDaptive
Actionizing adaptive change

Wat zien we 

Door groei van een organisatie en hun diensten, neemt ook de complexiteit van die organisatie toe. Door op een zelfde manier te blijven werken rijdt die organisatie zich vast, met als gevolg disengagement van de uitvoerende teams, talent dat de organisatie verlaat , het moeten zoeken naar ‘witte raven’ om ze te vervangen en finaal ontevreden klanten. 

Wat Doen we 

We vullen een  management en/of coachende positie in, om van daar uit tot een organisatie verandering te komen :   Door onze aanpak leiden en begeleiden we teams en de organisatie naar een andere manier van werken, naar meer betrokkenheid, blije medewerkers en minder witte raven.

Door onze aanpak vertrekken we vanuit de bestaande cultuur en laten we de organisatie groeien in en naar het nieuwe.

Met als resultaat een organisatie die om kan met de complexiteit van vandaag alsook voorbereid is om de onzekerheid van de toekomst aan te kunnen, door onze aanpak van ACTIONIZING ADAPTIVE CHANGE.

We zorgen voor een evolutie van uw organisatie cultuur 

Wij staan mee in de service delivery van uw team(s)

en werken vandaar aan het zetten van de nieuwe aanpak en cultuur

Onze focus

Onze Aanpak

Elke organisatie is anders, daarom hebben we geen one-fit-for-all aanpak. Het brengen van nieuwe inzichten over hoe te werken en te managen is onze focus, waarbij we verschillende kaders en methodologieën gebruiken om evolutie in uw organisatiecultuur te brengen.

De kern van wat we doen richt zich op de teamwerking. We zorgen voor een moderne service delivery aanpak en werken op verschillende fronten. 

Zo zorgen we voor : 

Deze aanpak doen we liefst door deel uit te maken van de teams, in de rol van (interim) manager of coach, zodat we op de juiste en verschillende niveau’s in uw organisatie tot een cultuur van innovatie en flexibiliteit komen.

InnoDaptive - Our expertise

Hoe we onze Samenwerking Starten

We starten met een intake, gevolgd door één of meerdere workshops om inzicht te krijgen in de huidige situatie.

Op basis van de uitkomst van deze workshops leveren we een plan van aanpak inclusief OKR's en mijlpalen op.

We werken met een resultaatgerichte aanpak, geleid door de vastgelegde OKR's.

Onze prijsstelling is gebaseerd op het bereiken van de OKR's en mijlpalen (resultaat gestuurde facturering).

Contact us