Scroll Top

Onze diensten

We richten ons op het begeleiden van teams door te laten zien hoe ze agile principes en werkwijzen in de praktijk kunnen brengen.

Door teams te helpen deze principes in de praktijk te brengen, moedigen we hen aan om zelfstandig wendbaarheid te omarmen. 

We focussen ons niet op opleiding, wel op het in de praktijk brengen door te laten zien en doen.

Met onze aanpak kunnen teams hun eigen groei en ontwikkeling stimuleren, terwijl ze tegelijkertijd werken aan concrete projecten en uitdagingen.

Hierdoor werken we samen met je organisatie naar een cultuur-evolutie in plaats van transformatie (revolutie). 
Onze aanpak zorgt voor meer betrokkenheid bij de verandering alsook sturing door de teams. 

organisatieontwerp en -ontwikkeling

ORGANISATIEONTWERP EN -ONTWIKKELING

We zetten ons in voor het ontwerpen van organisatiestructuren die zelforganisatie en autonomie stimuleren. Via interactieve workshops en coachingssessies begeleiden we jouw teams bij het ontwikkelen van effectieve samenwerkings- en besluitvormingsprocessen. Onze aanpak is gericht op het betrekken van alle relevante stakeholders, het creëren van een inclusieve omgeving en het stimuleren van een cultuur van vertrouwen en transparantie. Samen streven we naar een organisatie die flexibel is en snel kan inspelen op veranderingen, terwijl de betrokkenheid en het eigenaarschap van de teams worden versterkt.

Facilitatie van Participatieve Besluitvorming

Kennis uit de groep halen. Wij tonen hoe! We faciliteren interactieve workshops en vergaderingen die een inclusieve en participatieve aanpak bevorderen. Onze focus ligt op het ontwikkelen van effectieve processen voor besluitvorming, waarbij we de betrokkenheid van alle teamleden stimuleren. Door onze begeleiding en expertise creëren we een omgeving waarin iedereen zijn stem kan laten horen en bijdraagt aan het besluitvormingsproces. Samen zorgen we ervoor dat beslissingen op een inclusieve en constructieve manier worden genomen, wat leidt tot een sterker team en betere resultaten.

facilitatie van participatieve besluitvorming
wendbaar leidershap

Wendbaar Leiderschap in de Praktijk

We werken nauw samen met leiders om hen te begeleiden bij het demonstreren van wendbaar leiderschap. We ondersteunen hen bij het coachen van teams, het faciliteren van effectieve vergaderingen en het bevorderen van een cultuur van vertrouwen en transparantie. Onze focus ligt op het helpen van leiders om agile principes toe te passen in hun dagelijkse leiderschapspraktijk. We bieden praktische richtlijnen en tools om leiders te helpen bij het inspireren en motiveren van teams, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van een lerende mindset. Samen werken we aan het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten die nodig zijn om succesvol te zijn in een snel veranderende omgeving.